Σκοπός είναι να κινήσουμε τη Χάρη. Να γίνει ενέργεια. Και όταν ενεργήσει η Χάρις αυτό είναι το πάν.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)