Σιγή! εἶσαι τὸ πιὸ ὡραῖο ἀπ΄αὐτά ποὺ εἶχα ἀκούσει (Μπ. Πάστερνακ)

Mother
Διάρκεια: 1:44 01/08/2023