Σε κανένα, μα σε κανένα επάνω στη γη, να μην επιτρέψετε να υποβιβάσει την χριστιανική θεωρία! Κρατείστε το πλήρωμα τη ορθοδόξου θεωρίας.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)