Σ΄ ἀγαπῶ. Δὲν μπορῶ τίποτ΄ ἄλλο νὰ πῶ πιὸ βαθύ, πιὸ ἁπλό, πιὸ μεγάλο! (Μυρτιώτισσα)