Πόλη νά ζεῖς ἤ νά ἐπισκέπτεσαι; Τό χρῶμα στήν ὑπηρεσία τῆς ἐντύπωσης, ὄχι τῆς ζωῆς.