Πρώτα ο ένας χριστιανός βοηθούσε τον άλλον προς πνευματικό καταρτισμό τώρα ο ένας σπρώχνει τον άλλον προς το κακό, προς την αποσύνθεση την πνευματική.

(Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)