Προτίμησε τη σπουδή, που κάνει και τα δύσκολα, εύκολα. Όχι τη ραθυμία που παρουσιάζει και τα εύκολα, δύσκολα.
\”Σπουδή, σπουδήν γεννά και ραθυμία, ραθυμίαν\”.

(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)