Προσοχή! Ὁ διάβολος, γιὰ νὰ σὲ παγιδέψει, ἄλλαξε τὴν σειρὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἔδωσε τὴν ντροπὴ στὴν μετάνοια καὶ τὴν παρρησία στὴν ἁμαρτία ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος )