Προσευχή: ὁ ἀέρας τὸν ὁποῖον θυμόμαστε μόνο τὶς στιγμές ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀναπνεύσουμε (Μ. Ντὲ Οὐναμοῦνο)