Πρέπει όπως σπείραμε και να θερίσουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Σπορά είναι η ανθρώπινη προαίρεση και θερισμός η ανταπόδοσή μας.

(Αγιος Γρηγόριος Νύσσης)