Πρέπει νὰ ἀρνηθεῖς τὸν ἑαυτό σου γιὰ νὰ ἀποκτήσεις τὴν ἐλευθερία τῆς καρδιᾶς…………………………. (Θωμᾶς Κέμπις)