Πρέπει να έχωμεν στον ουρανόν τα βλέμματά μας. Τότε δεν θα μας κλονίζη τίποτε.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)