Πρέπει κανείς νά βαδίζει στή μέση, πιό φιλοσοφικά ἀπό τούς ἐντελῶς ἄσχετους καί πιό ἀνθρώπινα ἀπό ὅσους φιλοσοφοῦν δίχως μέτρο, (Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος)