Πρέπει η ψυχή του ανθρώπου να γευθεί την γλυκύτητα της Χάριτος και πόσον αδικεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του όταν ακριβώς δεν προσπαθεί να βρει αυτήν την γλυκύτητα της Χάριτος.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)