Ποτέ μὰ ποτέ κακός ἄνθρωπος δὲν ἦταν σοφός. (Ὅμηρος)