Ποτέ καὶ πουθενά δὲ θὰ βρεῖ τὴ γαληνή ἐκεῖνος ποὺ δὲν τὴ βρῆκε μέσα του. (Λὰ Ροσφουκώ)