Παράδοση δὲν εἶναι ὅ,τι παραλάβαμε ἀπὸ τὸ παρελθόν, γιατί τότε θὰ λεγόταν παραλαβή! Παράδοση εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς παραδίδουμε στὶς ἑπόμενες γενιές. (Σαράντος Καργάκος)