Παράδεισον χωρίς εσάς τα παιδιά μου δεν τον θέλω.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)