Ο Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός, αλλά εμείς εκλείσαμεν τα μάτια μας και βλέπομεν σκοτεινά. Αφού προχωρούμε έτσι, άλλοι λασπώνονται και άλλοι σκοτώνονται.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)