Ο Χριστιανός όταν βαπτιστεί βάζει μέσα του την θείαν χάριν βάζει μέσα του τον Χριστόν, όμως με την αμαρτίαν, τον διώχνει πάλιν έξω.

(Γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης)