Ο φωτισμός που λαμβάνει ο άνθρωπος κατά την συνεχή κοινωνία και ένωσή του με τον Χριστό δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικής μελέτης, όπως τον νομίζουν μερικοί, αλλά οντολογικός και ενυπόστατος. Γίνεται «εν προσώπω του Ιησού Χριστού».

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)