Ο σημερινός άνθρωπος δεν αντέχει την χαρά.

(Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος)