Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σ\’ αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με το φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα γήινα πράγματα, κι αυτά μερικώς, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)