Ο κόπος της αγάπης είναι η ευγενέστερη έκφραση του χριστιανικού ήθους. Αφορά στον χριστιανό που ζει στον κόσμο, αλλά και στον μοναχό που εγκατέλειψε τον κόσμο, ακόμη και στον απρόσιτο ερημίτη.

(Γέροντας Χριστόδουλος, Ηγούμενος Ι. Μ. Κουτλουμουσίου)