Ο καθένας από μας πρέπει να έχει την αγάπη που έχει η μητέρα. Ακόμη και αν τα παιδιά της επαναστατήσουν τα αγαπά όλα.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)