Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να καλλιεργεί τον δικό του κόσμο, να τον παιδαγωγεί, να τον κάνει σαν βαμβάκι. Μεταξύ μας «ο λόγος να εξέρχεται με το μέλι, η χειρ να άπτεται της αδελφής με το βαμβάκι…»έλεγε ο άγ. Νεκτάριος.

(Γερόντισσα Μακρίνα , Ι. Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς)