Ο Θεός παραχωρεί να υπάρχουν πολλές δυστυχίες και συμφορές στον κόσμο για να σωθούν οι παθόντες διά της υπομονής, ενώ εσύ διά της ελεημοσύνης. Χωρίς δυστυχίες μπορείς να εισέλθεις στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά χωρίς ελεημοσύνη ποτέ! Είναι απολύτως αδύνατο να φθάσεις, έστω και στην πόρτα του ουρανού, χωρίς την ελεημοσύνη.

(Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)