Ο Θεός είναι Θεός πολυόμματος και βλέπει παντού. Ο νους σου πριν κινηθεί να σχηματίσει τον λογισμό, ο Θεός το ξέρει. Γιατί λοιπόν εσύ δεν το βλέπεις; Η όραση του Θεού είναι η γνώση περί Θεού.

(Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής)