Ο Θεός δεν μεταμελείται, δεν φοβάται, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν κινείται, και ό,τι κάνει είναι τέλειο.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)