Ο Θεός δεν κρίνει τον χριστιανό, επειδή αμαρτάνει, αλλά επειδή δεν μετανοεί.

(Νήφων επίσκοπος Κωνσταντιανής)