Ο ενάρετος βίος δεν είναι εξωτερικό κατόρθωμα, αλλά μάλλον εκδήλωση της φυσικής και εσωτερικής σχέσεώς μας με το απόλυτο αγαθό, δηλαδή το Θεό.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)