Ο ελληνορθόδοξος λαός μας, παρά τις αμαρτίες όλων μας και τις προσπάθειες που καταβάλλονται συστηματικά να χωρισθεί από τον Χριστό και την Εκκλησία Του, έχει ακόμη ρίζες χριστιανικές.

(Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης))