Ο διάβολος κατόρθωσε με την κακία του, με την πονηρία του, με την πίεση, με την τέχνη του να επικράτηση στην σκέψη και στην επιθυμία των ανθρώπων.

(Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)