Ο αγιασμός είναι η μετοχή του ανθρώπου στις άκτιστες θειες ενέργειες είτε στην κατάσταση της καθάρσεως από τα πάθη είτε σε αυτήν του φωτισμού του νου είτε στην τελειωτική της θεώσεως. Αυτός που βιώνει τον αγιασμό ζει μία μόνιμη έντονη πνευματική εμπειρία. Αυτή η εμπειρία, που είναι η βίωση της θείας Χάριτος, δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία γήινη χαρά, με καμία άλλη εμπειρία.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)