Ο άνθρωπος βρίσκεται σε έναν διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος «ως λέων ωρυόμενος, περιπατεί ζητών τίνα καταπίη».

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)