Οἱ Ἅγιοι πάντοτε ἐσκέπτοντο τήν ἄλλη ζωή. Εἶναι πνευματικό χάρισμα ἡ μνήμη τοῦ Θανάτου (Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς)