Οἱ ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀνήκουν στήν ἀλήθεια καί ὅσοι δέν ἀνήκουν στήν ἀλήθεια δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς)