Οἱ πιὸ ἐκνευρισμένοι ἄνθρωποι ποὺ εἶχα συναντήσει ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἤξεραν πὼς δὲν ἔχουν δίκιο. (Οὔ. Μίζνερ)