Οἱ δυσκολίες καὶ οἱ τραγωδίες ἔρχονται στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἐπειδὴ δὲν προσεύχονται………… (Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης)