Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλο, τόσο πλησιάζουν και τον Θεό.

(Αββάς Δωρόθεος)