Οι άνθρωποι που βρίσκονται εν μετανοία, νιώθουν μέσα τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν μία ανεξήγητη χαρά, μια αγαλλίαση. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε μετάνοια. (Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)