Οι Άγιοι με την υπομονή αντιμετώπιζαν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς. Δεν ζήτησαν ποτέ απαλλαγή, γι’ αυτό και έλαβαν στον ουρανό μισθό.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)