Οι άγιοι είναι οι μεγάλοι, οι γενναίοι, οι τολμηροί ήρωες της Ιστορίας. Είναι αυτοί που ξεχώρισαν από τη μάζα, αντέδρασαν στη μαζοποίηση, χλεύασαν την υλοφροσύνη, ξεπέρασαν τον παρασυρμό του κόσμου και αντιστάθηκαν ισχυρά και άφοβα. Οι πολλοί βέβαια δεν τους κατενόησαν, τους κακονόμασαν και τους περιθωριοποίησαν, για να μη τους ενοχλούν, με το να μπερδεύονται στα πόδια τους. Ο κόσμος δυστυχώς «κείται εν τω πονηρώ» και είναι άλλα τα κριτήριά του.

(Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης)