Ξέρεις τά σπίτια πεισματώνουν εὔκολα, σάν τά γυμνώσεις. Γ. Σεφέρης