Νὰ φοβᾶσαι τὸν ἄνθρωπο ὁ Θεός τοῦ ὁποίου ζεῖ στὸν οὐρανό.( Μπ. Σῶ )