Νὰ ντρέπεσαι τὸν ἑαυτό σου καὶ τότε δὲν θὰ ντραπεῖς ἄλλον. (Θεόφραστoς)