Νὰ ζεῖ κανείς ἤ νὰ μὴ ζεῖ; Ἰδού ἡ ἀπορία. (Ἀπό τὸν Ἅμλετ τοῦ Σαίξπηρ)