Να ωφελεί τους μαθητές όχι μόνο με το λόγο αλλά και με τις προσευχές του γι’ αυτούς.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)