Να φεύγεις σαν από φωτιά τους κακούς λογισμούς. Καθόλου να μην τους προσέχεις για να μην κάνουν μέσα σου ρίζες.

(Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής)