Να προτιμάς όχι τα πιο ευχάριστα, αλλά τα κάλλιστα των μαθημάτων.

(Άγιος Βασίλειος ο Μέγας)